Privacyverklaring Praktijk Tillvaro

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. De AVG geeft u meer bescherming op het gebied van privacy. Ik heb passende maatregelen getroffen om verantwoord met uw gegevens om te gaan. Om u te informeren hoe ik met uw gegevens omga, heb ik een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring vindt u hier:

2018-05-28 Privacyverklaring Anja Oude Tijdhof Praktijk Tillvaro